Jordi Rovira Carballido

Vice-chancelor of Research

Jordi Rovira Carballido

Vice-chancelor of Research
facebook-icon twitter-icon googleplus-icon linkedin-icon pinterest-icon

Biography

fsdafasdfasdf